Temel Özellikler

  • İnovasyon kültürü
  • Süreç mükemmelliği
  • İnsanlara saygı
  • Yerinde anında kalite
  • Müşterilerin sesi
  • Tedarikçilerle gelişme

TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE KALİTE

İş hatlarımızın her birisi için altı temel çalışma prensibi bulunmaktadır. Bunlar; Kalite Yönetimi, Teknik Destek, Müşteri Hizmetleri, Sağlık ve Güvenlik, Çevre Duyarlılığı ve Olumlu Çalışma Ortamıdır. Bu çalışma prensipleri müşterilerimize fayda sağlamak, çalışanlarımızı korumak ve dokunduğumuz toplulukların memnuniyeti sağlamak için tasarlanmıştır. 

SAĞLIK GÜVENLİĞİ

 ASAŞ olarak, üretim sürecimizin tüm aşamalarında her olası riskin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması konusunda titiz davranıyoruz. Bunu, önlemleri planlayıp bunları yerine getirerek, pratik eğitim girişimleri yürüterek ve OHSAS en iyi uygulamalarımızın sürekli gelişimini sürdürerek yapmaktayız.

ÇEVRESEL DUYARLILIK

ASAŞ Çevre Yönetim Sisteminin (A-EMS) amacı Sıfır Çevresel Etkidir. Bunu başarmak için, çevreye olumsuz etkisi daha az olan alternatif malzemelerin seçimi, geri dönüşümlü malzemelerin maksimum oranda kullanımı, ambalajların minimum seviyede kullanımı, atık suların ortadan kaldırılması ve tüm tehlikeli emisyonların yönetimi gibi adımlar atmaktayız.